fredag 8 maj 2009

From Good to Great - from Private to Social Sector

Hade ett samtal med Johan Hvenmark kring frågor om medlemskap i ideella organisationer, men vi gled också in på hans nya forskningsområde som handlar om gränslandet och överföringarna mellan privat och ideell sektor. Översättningsprocessen av exempelvis managementteorier till ideell sektor är inte alltid helt klockren. Till och med kanske den sällan är det. Det beror inte nödvändigtvis på att det inte går att implementera tankarna och teorierna, utan kanske ofta just på förståelse eller bristen på förståelse och hänsyn till det nya sammanhanget.

Intressanta diskussioner.

Jag kom också att tänka på Jim Collins' bok Good to Great for the Social Sector som jag läste för något år sedan. Det är ju just en översättning av managementteorier till sociala sektorn. Det är ett amerikanskt perspektiv och det är en forskare som testat sina teorier från "labbet" översatt till den sociala sektorn. Kanske inte är helt tillämpbart i ideell sektor i Sverige. Kanske inte är helt nytt heller i många anseenden. Men jag tycker det är ganska intressant läsning som man kan plocka vad man vill från.

Tyvärr kan dock Johan inte vara med på LSU RE:FLEX - vår ledarskapskonferens i Visby innan Almedalsveckan, kring ungas engagemang och delaktighet. Men vi lägger upp ett peppande och inspirerande program som ska boosta unga ledare att utvecklas vidare med att engagera rörelsen inom sina frågor och passioner.
Rock on!

/oo

Inga kommentarer: