torsdag 28 juli 2011

"Vad gör vi nu?" - en nordisk sammankomst för dialog och handling efter terrordåden

"Ska vi hedra de alltför många döda efter vårt lands stora katastrof, ska vi hylla den anständighet vi som folk har visat denna onda vecka, måste vi vara villiga att gå in i de allra svåraste frågorna: Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Och vad gör vi nu? " /Anne Holt på DN Kulturdebatt 27/7Till alla berörda,

Vi är väldigt många som bär på de svåra frågorna som ett eko inom oss just nu. Kanske mer än någonsin behöver vi skapa utrymme för att besvara de frågorna tillsammans. Därför vill vi arrangera ett Nordiskt Open Space för att diskutera frågeställningarna "Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Och vad gör vi nu?" Det hat och förakt som utmynnade i terror och massaker kan bara bemötas med en oövervinnelig kraftsamling för det positiva i vårt samhälle - demokrati, tolerans, humanitet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

I oktober månad - tre månader efter de fruktansvärda terrordåden i Norge - vill vi samla mellan 200-500 personer från hela Norden, med en bred representation från olika sektorer - från civilsamhället, partipolitiken, skolan, kommuner och allmänt intresserade och engagerade personer - för att, trots den färska chocken, sorgen och förskräckelsen, börja bemöta och tillsammans skapa konkreta vägar framåt efter händelserna. Vi vill kanalisera den frustration och det engagemang som väldigt många känner just nu, till att bli oslagbart konstruktivt genom dialog och samverkan.

Många är redan i full färd med jättebra initiativ för att bemöta främlingsfientliga krafter och sprida värderingar kring tolerans, mångfald, demokrati, antirasism, öppenhet, humanitet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är vår fulla övertygelse att vi kan växa, koppla ihop, sprida och skala upp dessa initiativ till sällan skådade proportioner genom dialog och samverkan över fler organisationsgränser, landsgränser och sektorer.

När vi samlar hundratals personer från flera nordiska länder i en tredagars dialog och handlingsverkstad så kommer vi att gå därifrån med nya allianser, konkreta samarbeten, nya projekt, faktiska ansökningar, finansieringslösningar och många fler resultat som vi inte kan föreställa oss idag.

Vilka personer känner du som skulle vara viktiga att ha med i denna sammankomsten? Varje person som anmäler sig får rekommendera ytterligare 3 personer som de vill bjuda in till dialogen - de får i sin tur utse ytterligare 3, osv, tills vi (troligen väldigt snabbt) fyller de 200 platserna och utökar till 500.

Gör såhär: Fyll i anmälan här: http://bit.ly/o6mI6R . Kopiera denna informationen eller skriv ett eget mail till de tre personer du vill bjuda och be dem att göra detsamma.

Preliminärt planerar vi att sammankomsten ska äga rum i Göteborg, på grund av närheten till Oslo, Köpenhamn och Stockholm (och generellt bra transporter från olika delar av norden). Preliminärt datum är 21-23 oktober - tre månader efter de fruktansvärda terrordåden och med tillräcklig tid för att folk ska få in datumet i sin övriga planering och att all logistik ska hinna ordnas. Mer information kommer så snart vi bekräftat plats, lokaler och exakta datum.

Med varma hälsningar,

Ola Nilsson

(Anne Holt, författare, jurist, politiker och före detta justitieminister i Norge, skrev på DN Kulturdebatt "En gång var han en annan" (27/7))

Inga kommentarer: