måndag 5 september 2011

TO OSLO, WITH LOVE - Nordisk dialog efter Utøya


“Om en man kan visa så mycket hat, tänk hur mycket kärlek vi alla kan visa tillsammans. Våld föder våld, hat föder hat, det är inte en bra lösning. Vi ska fortsätta vår kamp för vad vi tror på och förbli starka i uppfattningen om att vi gör det för att minnas de vi miste.” (Stine Renate Håheims, AUF, i intervju till CNN.)

"Ska vi hedra de alltför många döda efter vårt lands stora katastrof, ska vi hylla den anständighet vi som folk har visat denna onda vecka, måste vi vara villiga att gå in i de allra svåraste frågorna: Vad kunde vi ha gjort annorlunda? Och vad gör vi nu? " (Anne Holt på DN Kulturdebatt 27/7)

Svåra frågor kräver svar
Vi är väldigt många som bär på de svåra frågorna som ett eko inom oss just nu. Kanske mer än någonsin behöver vi skapa utrymme för att besvara de frågorna tillsammans. Det hat och förakt som utmynnade i terror och massaker kan bara bemötas med en oövervinnelig kraftsamling för det positiva i vårt samhälle - demokrati, tolerans, humanitet och respekt för de mänskliga rättigheterna.

Många personer och organisationer runtom i Norden är redan i full färd med initiativ för att bemöta rasistiska och antidemokratiska krafter och sprida värderingar kring tolerans, mångfald, demokrati, antirasism, öppenhet, humanitet och respekt för de mänskliga rättigheterna. Det är vår fulla övertygelse att vi kan växa, koppla ihop, sprida och skala upp dessa initiativ genom dialog och samverkan över gränserna.

Nordisk dialog
Därför arrangerar vi en Nordisk dialog för att tillsammans diskutera och komma fram till svar och lösningar utifrån några övergripande frågeställningar: Vad gör vi nu? Hur formar vi i Norden våra samhällen för att säkra den demokrati som terrordåden i Norge ville skaka i grunden? Hur ska vi, i våra olika sammanhang och med gemensam kraft, göra för att alla unga som växer upp i Norden ska kunna känna trygghet och kraft att tro på och engagera sig för demokrati, mångfald och respekt? Hur förebygger vi utanförskap och exkludering, och hur gör vi för att de krafter som lockar till rasistiska och antidemokratiska rörelser blir irrelevanta?

Den 4-6 november - drygt tre månader efter de fruktansvärda terrordåden i Norge - samlar vi i Oslo runt 200 personer från hela Norden, med en bred representation från olika sektorer - unga ledare från civilsamhället, folkvalda politiker, representanter från skolan, myndigheter, företag, kommuner och andra engagerade - för att, trots den färska chocken, sorgen och förskräckelsen, börja bemöta och tillsammans skapa konkreta vägar framåt efter händelserna. Vi vill kanalisera den frustration och det engagemang som väldigt många känner just nu, till att bli oslagbart konstruktivt genom dialog och samverkan.

När vi samlar hundratals personer från flera nordiska länder under tre dagar i en handlingsorienterad dialog och verkstad så kommer vi att gå därifrån med nya allianser, konkreta samarbeten, gemensamma projekt, färdiga ansökningar, finansieringslösningar och många fler resultat som vi inte kan föreställa oss idag.

Öppet för olikhet
Formatet för dialogen kommer att vara ett Open Space som bygger på att deltagarna bär med sig expertisen och engagemanget och formulerar frågeställningarna på plats. Formatet skapar ett jämlikt deltagande där alla har samma möjlighet att höras och styra diskussionerna, oavsett (makt)position och förkunskaper. Metoden handlar om att skapa öppna och kreativa dialoger. De samverkande partners som är med och möjliggör mötet behöver därför inte heller stå bakom innehållet i varje gruppdiskussion utan står för inbjudan och formerna för samtalet.

Vi ställer frågorna till varandra och kommer fram till svaren ihop. Vi kommer samman - "To Oslo, With Love".

Praktiskt
Vad? “To Oslo, with Love” - en Nordisk Open Space-dialog för att gå framåt efter terrordåden den 22. juli.

Var? Oslo med omnejd (specifik lokal meddelas andra veckan i september)

När? 4-6 november (fre-sön) Starttid fredag kl 12. Sluttid söndag kl 16.

Vilka? Partners som vill engagera sig i att möjliggöra arrangemanget välkomnas. För närvarande är följande organisationer och föreningar inblandade på olika sätt: Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, Sektor3 - tankesmedjan för det civila samhället, Röda Korsets Ungdomsförbund, Red Cross Nordic United World College, LNU - Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, The KaosPilots och Föreningen Nordens Ungdomsförbund.

Intresseanmälan: Skicka en intresseanmälan via mail till ola@quelledifference.org med Ämne: “Intresseanmälan Oslo.” Ange ditt namn, land där du bor, eventuell organisation eller engagemang så hör vi av oss till dig med en formell inbjudan och länk till anmälningsformulär.

Tusen takk!

Inga kommentarer: